PHAETON DC

г. Темиртау
Моб.: +7 701 762 07 12
E-mail: temirtau@phaeton.kz